Info over deze site

Doelstelling van de website

De website : www.kinderopvangdestelbergen.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over kinderopvang in de gemeente Destelbergen. Deze website wil ouders de mogelijkheid bieden om via een eenvoudige zoekopdracht de vrije kinderopvangplaatsen te selecteren. U kan ook informatie terug vinden over de scholen in de gemeente , thuisoppasdienst van de gezinsbond, en de diensten die opvang voor zieke kinderen organiseren in de Gentse regio.

Voor kinderopvanginitiatieven is het een manier om zich bekend te maken naar toekomstige ouders toe.

Soorten opvang

Onthaalouder aangesloten bij de dienst kinderopvang

Een onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst vangt kinderen bij hem of haar thuis op. De dienst selecteert, begeleidt, bewaakt de kwaliteit van de onthaalouders en  brengt je met hen in contact. De werking van de dienst voldoet aan de wettelijke voorwaarden en is erkend door Kind & Gezin. De prijs is wettelijk geregeld en houdt rekening met je inkomen. Een onthaalouder kan maximaal vier voltijdse kinderen opnemen (vb. 8 halftijdse) en maximum 8 kinderen gelijktijdig aanwezig hebben.

Zelfstandige onthaalouder

Een zelfstandige onthaalouder vangt kinderen op in gezinsverband. Heeft de onthaalouder  een attest van toezicht van Kind & Gezin dan voldoet ze aan de wettelijke voorwaarden. Een zelfstandige onthaalouder bepaalt zelf de prijs van de opvang. Zij mag maximum 7 kinderen gelijktijdig opvangen.In Destelbergen zijn er momenteel geen zelfstandige onthaalouders actief.

Erkend kinderdagverblijf

Een erkend kinderdagverblijf vangt kinderen op in groepsverband. Hier worden minimum 14 kinderen opgevangen in speciaal ingerichte lokalen. Een erkend kinderdagverblijf houdt rekening met je inkomen.

Zelfstandig kinderdagverblijf

Een zelfstandig kinderdagverblijf vangt kinderen op in groepsverband.Hier worden minimum 8 kinderen opgevangen in speciaal ingerichte lokalen. Een zelfstandig kinderdagverblijf kan zelf bepalen om de wettelijke tarief te hanteren volgens het inkomen, of om de prijs zelf vast te leggen.