Disclaimer

Het gemeentebestuur besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan er niet gegarandeerd worden dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de beheerder de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden of voor de inhoud van de op deze website geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.